10 անգին խորհուրդ 35-անց կանանց համար. երանի, թե շուտ կարդացած լինեի սա